nedjelja, 23. listopada 2016.

Painting of the day (A Lioness) / Slika dana (Lavica)

When I woke up this morning, the first thing I did was walk to the kitchen. Naturally, I was there to make coffee (can’t start a day without it) but while I was at it, I decided to also make a nice cup of warm chocolate. I figured that one can’t have too many warm drinks when the weather is misbehaving. Plus, I wanted something to drink right away, and because preparing coffee my style takes a while (wouldn’t be caught dead drinking instant coffee;)) I opted for warm chocolate first and it was nice but I have to remember to make my own instant coffee again, I’m sure that stuff they sell in shops are full of all kinds of unhealthy stuff. Speaking of health, I have had a cold for a week now, my throat is still sore and my vocal cords are in pitiful state.  I'm not a big fan of my voice right now, but most people seem to like it. Well, at least I’m unique this way. I can always tell people that I was out partying the previous night. Anyhow, while I was preparing my coffee/hot chocolate, I was wondering what should be the first thing on my agenda for the day. Do you do that in the morning or do you already have it planned?

Kada sam se jutros probudila prva stvar koju sam napravila je bila pravac kuhinja. Naravno, tu sam kako bi napravila kavu ( ne mogu započeti dan bez nje), ali kada sam već tu, odlučila sam napraviti i lijepu šalicu tople čokolade. Zaključila sam da nam, kada je vrijeme ovako promjenljivo,  nikad osta toplih pića. Osim toga, htjela sam imati nešto za odmah popiti i jer pripremanje kave na moj način traje malo duže (nikad ne pijem instant, bože sačuvaj;)), tako da sam prvo pila toplu čokoladu i nije bila loša, ali moram se sjetiti napraviti svoju instant čokoladu, sigurna sam da je ono što se prodaje po dućanima nezdravo. Kad smo već kod zdravlja, već tjedan dana vučem prehladu, još uvijek me grlo boli, a glasnice su mi u jadnom stanju. Nisam neki obožavatelj svoga glasa trenutno, ali mogu uvijek reći ljudima da sam prijašnju noć slavila. Uglavnom, dok sam pripremala kavu i čokoladu, pitala sam se što bi prvo trebala danas napraviti. Radite li to ujutro ili to imate već u planu?Then I realized that I haven’t painted anything for a weak straight. Well, unless I count what I painted at an art class last Tuesday but I really ought not because it was rather terrible. I don’t really enjoy doing reproductions; I know they’re useful to develop one’s skill but I always feel like I have stolen something. It is not like you can do a reproduction and feel it is your all own work because the idea  belongs to somebody else. The one I selected was semi-abstract and it seems I'm not so great at that. I don’t mind the practice and while I’m sure that I can benefit from it, I prefer working on my own stuff. High time to get at it, I thought this morning. Truth be told, it being early in the morning, I didn’t feel much in mood for the painting, but I know that later on, I might not get the chance. It is not that I had a crazy busy day ahead, but life gets in the way of your creative hobbies unless you set time for them. I knew that later on there will be meals (lunch/dinner) to be prepared and desserts and all kind of food (I mean what is Sunday without all the extra fun? I need calories for a day to feel like a proper Sunday), and  besides by the end of the day who knows will I have the energy. Moreover, I do believe in what Picasso said. Inspiration exists but it has to find you working. If we wait for inspiration, we’ll probably never get much work done.

Onda sam shvatila da nisam ništa naslikala cijeli tjedan. Osim ako ne računam ono što sam naslikala na tečaju slikanja prošloga utorka, ali ne bi trebala jer je bilo baš grozno. Baš i ne uživam u reprodukcijama, znam da su koriste u razvijanju svoje vještine, a ipak imam taj osjećaj kao da nešto kradem.  Nije da možete napraviti reprodukciju i imati osjećaj da je vaš rad jer ideja iza nje uvijek pripada nekom drugom. Ona koju sam izabrala bila je pomalo apstraktna i čini se da mi to i nije najjača snaga. Ne smeta mi vježbanje i iako znam da će mi dobro doći, opet mi je draže raditi na svojim stvarima. Krajnje vrijeme da se toga uhvatim, pomislila sam jutros. Iskreno, tako rano ujutro, baš i nisam bila raspoložena za slikanje, ali sam znala da kasnije možda i neću imati prilike. Nije da sam imala neki ludo zauzet dan, ali ako ne odvojimo vrijeme za kreativne hobije, život se uvijek nekako umiješa u sve. Znala sam da će kasnije trebati spremati ručak i večeru i deserte i svašta nešto (mislim što je nedjelja bez svega toga? Trebaju mi kalorije da bi mi nedjelja bila prava), a osim toga tko zna hoću li imati energije kad dan dođe kraju. Uz to, vjerujem u ono što je Picasso rekao, nadahnuće postoji, ali mora vas pronaći dok radite. Čekamo li nadahnuće, nećemo puno toga obaviti.
So, I gathered my art tools and sat down to paint. I have been painting for two straight hours, when I was interrupted by a door bell. After that I got up and went on to do other stuff for the rest of the day. This was one of the paintings I made. I feel like I’m relearning aquarelle. I used to be good at it as a kid, but nowadays I kind of feel like I’m doing something if not wrong then in a peculiar way. Or maybe I’m just developing my personal aquarelle style? Either way, here it is my watercolour and pencil painting of the day. Mostly watercolour, I had only used pencil to sketch before applying the paints. I might remember to delete it (the pencil), or I might let it stay this way. The painting depicts a woman with a mane of hair, hence the title of this work- A lioness. Perhaps that doesn't make sense because lionesses don't have manes but we still use this expression for women- and for often because it is usually us ladies who have long(er) hair. I didn’t have anyone in mind while I was painting this, but now that I think of it, she does remind me of an old friend of mine, someone I hadn’t seen in years. Interesting. The background is kind of fairy-tale like or perhaps just a historical sight. The outfit this lady is wearing isn’t fully visible, but it doesn’t have to be- you can imagine what it might be. I suppose you could still look at this painting as a fashion illustration of some sort. After all, fashion is not just clothes….but we all know that.

Tako da sam skupila svoje alate za slikanje, sjela i uhvatile se posla, slikala sam oko dva sata prije nego što me prekinilo zvono. Nakon toga sam se ostatak dana bavila drugim stvarima. Ovo je jedna od slika koju sam napravila. Imam osjećaj kao da ponovo učim akvarel. Kada sam bila mala, dobro mi je išao, ali danas imam osjećaj da nešto radim, ako ne krivo, onda na čudan način? Ili možda razvijam svoj vlastiti stil akvarela? Kako god, ovdje je moja slika dana, vodene boje i olovka, većinom akvarel, olovku sam koristila samo za skiciranje. Možda se i sjetim obrisati ju (olovku), a možda je i ovako ostavim. Slika prikazuje ženu s gustom kosom kao griva, a zato je i njen naziv lavica. Možda to i nema smisla jer lavice nemaju grivu, ali ipak koristimo taj izraz i za žene, zapravo češće za žene jer obično mi imamo dužu kosu. Nije mi nitko bio na pameti dok sam ovu slikala, ali sada kada razmislim, podsjeća me na jednu prijateljicu, nekoga koga godinama nisam vidjela....Zanimljivo. Pozadina je pomalo bajkovita..ili možda samo neko povijesno mjesto. Odjevna kombinacija ove dane nije posve vidljiva, ali i ne mora biti....možete i sami nešto zamisliti. Pretpostavljam da je i ovu sliku moguće gledati kao modnu ilustraciju neke vrste. Na kraju krajeva, moda nije samo odjeća...ali mi svi to već znamo.
I manage do to a little blogging today, replied to your lovely comments- thank you very much, your lovely comments make my day. I did a bit of reading in the afternoon and managed some in the evening too, but let’s make at least one post without making literary references, shall we?  I’ll just admit to reading one contemporary British author and one Croatian author from last century. My day had been comfortably  slow paced so far. Lots of cooking ( I’m using my new wok and it’s great) and since I’m such a sweet tooth I could resist making at least one dessert- almost caramelized apples and bananas with with a bit of cream. Usually I like to make caramelized desserts but today I decided to remove the fruit from the heat before it was fully caramelized- just to try something new. My walk today was rather short and practical- I went to open the windows on my new house so that the paint can dry more quickly.  Anyway, the evening was wonderful and the sunset quite magical. 

Uspjela sam se danas malo baviti i blogom, odgovoriti na vaše komentare- hvala vam na svima, baš mi uljepšaju dan. Malo sam čitala poslijepodne, a pomalo i navečer, ali idemo barem jedna objava bez da pričam o književnosti. Samo ću reći da sam čitala suvremenoga britanskoga autora i hrvatskoga pisca iz prošloga stoljeća. Dan mi je do sada bio ugodno usporen. Puno kuhanja (koristim svoj novi wok i baš mi je odličan), a pošto jako volim slatko, morao je tu biti i desert- skoro pa karamelarizirane jabuke i banane s malo vrhnja. Obično volim praviti karamelizirane deserte, ali ovaj put sam odlučila maknuti voće s vatre prije nego što se posve karameliziralo, tek tako da probam nešto novo. Danas mi je šetnja bila poprilično kratka i praktična, išla sam otvoriti prozore na novoj kući tako da se boja prije osuši. No, večer je bila divna, a zalak sunca čaroban.
Had I not been so tired from this stubborn cold, I would have probably indulged in a longer walk today- I had the time for it, but alas no muscle power. Well, I'll get rid of this cold sooner or later. All in all, I’m rather enjoying Autumn, even if I’m not spending as much time outdoors but that goes to prove that you can never have two things at the same time, you can’t have your cake and eat it too, right? I’m working on one new project that I probably won’t be sharing with you because it is not related to blog. It is something that will probably demand considerable time and energy, but I’m doing it for myself, so no complaints here. Quite on the contrary, it gives me something to look forward too, so all good. What was your day like? Did you have a nice Sunday? Are you looking forward to the new working week?

Da nisam bila tako umorna od ove tvrdoglave prehlade, vjerojatno bi uživala u malo dužoj šetnji, imala sam vremena za nju, ali ne i energije. No, riješit ću se ja ove prehlade, prije ili kasnije. Sve u svemu, uživam u jeseni, čak i ako ne provodim toliko vremena vani, no to dokazuje da se ne može imati ovce i novce, zar ne? Radim na jednom novom projektu kojega vjerojatno neću dijeliti s vama jer nije vezan uz blog. Vjerojatno će mi oduzeti dosta vremena i energije, ali radim to za sebe, tako da se nemam na što žaliti. Naprotiv, daje mi nešto čemu ću se veseliti, tako da sve pet. Kakav je vama bio dan? Jeste li uživali u nedjelji? Veselite li se novom radnom tjednu?watercolour on paper/ akvarel na papiru


subota, 22. listopada 2016.

For the love of reading....Za ljubav prema čitanju....Sylvia Plath


Today I shall talk (or should I say write) about two things. Poetry and prose. Not poetry and prose in general, but the poetry and the prose of Sylvia Plath. It might come as a surprise (or even shock) to you, but I didn't care much for The Bell Jar, the only novel that Plath published. I will explain why in this post, as briefly as I can, (you can read my 4000 words long review here). I do consider Sylvia Plath to be a great writer, I just have some issues with that one book. I can't help wondering whether her untimely death had something do to with the novel's success. I've been thinking about that issue for quite some time. Like many times before, I find myself wondering just where does art stop and an artist begings and vice versa. Can we seperate Sylvia Plath from her life? Should we forget about her tragic suicide? Should the power of her poetry be more important than the story of her life? Or should we study both? Perhaps we don't have to choose. Indeed, reading her work in a multiple of ways (including biographical reading) can only benefit our efforts to understand her. What I do find problematic is how sometimes her work is intepreted only in light of her death because honestly that just doesn't feel fair. Sylvia's daugher was deeply hurt by the movie version of her mother's life and in 2003 she had written the following poem:

Now they want to make a film
For anyone lacking the ability

To imagine the body, head in oven,
Orphaning children [...] they think
I should give them my mother's words
To fill the mouth of their monster,
Their Sylvia Suicide Doll


Danas ću govoriti (ili bolje da kažem pisati) o dvije stvari. Poeziji i prozi. Ne poeziji i prozi općenito, već o određenoj poeziji i prozi, onoj jedne spisateljice. Možda će vaš to iznenaditi (ili možda čak i šokirati), ali nije me se posebno dojmilo Stakleno zvono jedini roman koji je Plath objavila. Objasnit ću zašto u ovoj objavi, što kraće što mogu (možete pročitati moj ogled koji ima oko 4000 riječi ovdje). Imam nekih problema s ovim romanom, ipak i dalje smatram Sylviju Plath velikom spisateljicom. Ne mogu se ne pitati je li njena prerana smrt imala nekakve veze s uspjehom romana. Već dugo razmišljam o tome. Kao i puno puta u životu, ne mogu se, a ne pitati gdje završava umjetnik, a gdje počinje umjetnost. Možemo li odvojiti Sylviju Plath od njena života? Trebamo li zaboraviti njeno tragično samoubojstvo?  Treba li moć njezine poezije biti važnija od priče njezinoga života? Ili možda trebamo proučiti oboje? Možda ne moramo birati. Jer čitanjem njena rada na više načina, pa i biografskim čitanjem, može samo dobro doći našim nastojanjima da je razumijemo. Ono što ja smatram problematičnim je kako se njen rad nekada tumači samo u svijetlu njene smrti, a to mi se jednostavno ne čini poštenim. Sylvijina kćer je bila veoma povrijeđena filmskom verzijom životne priče njene majke te je napisala sljedeću pjesmu koja je obavljena 2003:

 Sada žele napraviti film
za svakoga kome nedostaje sposobnosti
da zamisle tijelo, glava u pećnici,
djecu koja su postala siročad

...oni misle
da bi im ja trebala dati riječi moje majke
da napune usta njihovoga čudovišta
njihove suicide Sylvia Plath lutke

Fever 103  is one of Sylvia's best known poems and for good reason, I might add. I very much like it, but I must confess that I'm not quite sure that I fully understand it even now. Perhaps it is better that way, for this way I can always search for new intepretations of it. Fever 103 continues to fascinate me to this day. It is  written in typical Plath's style. Her almost simple language is contrasted with the complexity of her themes. Like some other Plath's songs, it is composed of 18 stanzas ( 3  lines each). Feel free to have a look at it (here is a pretty decent study of it). How to you like it?  It strikes me as a very powerful indeed, especially after I had listened to Sylvia's own reading of it. Moreover, I must say that I think that the best way to experience Plath's poetry is not by reading it, but by literally listening to it being read by Plath herself! It was only throught her own physical voice that I understood the depth of her poetical voice. I included one youtube video with her recital below, for more information- well, you know how internet works, don't you? Otherwise you wouldn't be reading this. Plath belongs to the confessional poets. Her poetry is focused on herself and on her personal experiences. For her poetry, Plath has received much critical acclaim. In fact, she is considered one of the most influential poets of the 20th century. Her short stories are equally praised. I haven't read them myself yet, but I plan to.

Groznica 103 je jedna od njenih najpoznatijih pjesama, a ja bi mogla dodati s dobrim razlogom. Meni se jako sviđa, ali nisam sigurna je li ju i sada posve razumijem. Možda je i bolje ovako jer uvijek mogu tražiti nova tumačenja ove pjesme. Dan danas me nastavlja fascinirati. Napisana je u njenom tipičnom stilu. Njen jednostavni jezik je u kontrastu s njenim složenim temama. Kao i neke druge njene pjesme sastoji se od 18  strofa (kitica) od kojih svaka ima po tri stiha. Slobodno je pogledajte (ovdje možete pronaći pristojno tumačenje uz tekst). Kako vam se sviđa? Meni se čini da je veoma moćna, pogotovo nakon što sam slušala kako je sama Plath čita. Štoviše, moram reći da mislim da je najbolji način za iskusiti poeziju Plath ne tako što ćemo je čitati, nego tako što ćemo slušati Plath kako je čita! Tek sam kroz njen fizički glas osjetila i shvatila dubinu njena pjesničkoga glasa. Ispod možete pronaći jedan youtube video s njezinim recitalom, a ako želite znati više, pa znate kako internet radi, zar ne? Inače, ne biste ovo čitali. Plath pripada ispovjednim pjesnicima. Njena poezija fokusirana je na nju samu i njena osobna iskustva.


Now, that we have talked a bit about Plath's poetry, let's talk about her novel, the only thing written by her that I didn't quite like. I know, shocking, for it is considered a great work of art, the holy grail of feminism, and what not.  It might be considered a classic, but in my opinion, it is not deserving of that title. My experience of reading it lead me to conclude that it lacks depth. It may have something due to the fact that Plath was trying to write a potboiler (she wrote so both in a letter to her mother and in her journal). I had a feeling like Plath was holding herself back when I was reading this one. She was trying to make herself more accessible, but that didn't work out well.  You can still feel a bit of her brilliance for Plath was uniquely talented. She was never meant for the masses and when she tried to work for the masses she failed....or did she? That's the question of the day. Did you read her only novel? That might not be your experience but in my view, this chaotical narrative told by a protagonist that isn’t exactly sympathetic, doesn’t have much going for it.  However, it talks about important themes and that is one of the reasons why I don't regret reading it. Sada, kada smo malo pričali o njenoj poeziji, popričajmo o njenom romanu, jedinoj stvari koju je napisala a koja me nije oduševila. Znam, šokatno jer se smatra velikim umjetničkim postignućem, svetim gralom femizima i što sve ne. Da, smatra se klasikom, ali po mome mišljenju to i nije zasluženo. Moje iskustvo čitanja navelo me da zaključim da mu nedostaje dubine. Možda to ima veze s time što je Plath željela napisati roman koji će se dobro prodavati (napisala je to u piscu majci i u svojim dnevnicima). Imala sam osjećaj da se Plath suzdržavala kada je pisala ovaj roman i to nije ispalo dobro. Pokušavala je učiniti svoje pisanje pristupačnim, ali nije tako ispalo. Ipak se može osjetiti ponešto njene briljantnosti jer je ona bila jedinstveno nadarena. Nikad nije bila za mase, a kada je pokušala pisati za mase, nije uspjela...ili je? To je pitanje dana. Jeste li vi pročitali njen jedini roman? Možda to i nije vaše iskustvo, ali po mome mišljenju, ova kaotična priča koju priča junakinja koja i nije baš simpatična, baš i nema previše prednosti. No, govori o važnim temama i to je razlog zašto mi nije žao što sam je pročitala. 


Plath published The Bell Jar novel under a false name, because she considered it a pot boiler (something written for the masses). Original reviews and reception of this novel were lukewarm, but nobody knew who wrote it back then. It makes me wonder how we would feel about this book if it was not Plath's name on the cover. I can help but wonder what if....What if Sylvia never killed herself? Would she have EVEN let us know that she is the author of this novel? Would she had kept it a secret? Would she go on to write better things? Ironically, it was her suicide that gave this novel its life. Perhaps that is why I kind of dislike it. It is not that this novel killed her, but I feel like it took an unfair advantage of her death. I suspect that much of the praise The Bell Jar got was to make up for Plath's suicide, like our belated praise will do her any good. Let's not judge Sylvia Plath for what she did. We shouldn't idolize her either. There is no need. She truly was exceptional in many ways.  A great writer indeed. Her poetry is raw and powerful. Let's appreciate it as such. We should not look at everything in the light of her mental illness and suicide. Plath was more than that and she deserves better.

Plath je objavila Staklenku pod lažnim imenom, jer ju je smatrala trivijalnom književnošću (nečim napisanim za mase). Originalni ogledi i doček ovoga romana su bili mlaki, ali tada nitko nije znao tko ga je napisao. Pitam se što bismo doista misli o ovom romanu da na njemu ne piše Sylvia Plath? Ne mogu se ne pitati što bi bilo kad bi bilo.... Da se Sylvia nije ubila bi li nam IKADA dopustila da znamo tko je autorica ovoga romana ili bi to zadržala u tajnosti? Bi li napisala nešto bolje? Ironično, ali njeno samoubojstvo je dalo ovome romanu život. Možda ga zato i ne volim vrlo. Nije da je ovaj roman ubio, ali imam osjećaj da je nepošteno iskoristio njenu smrt. Čini mi se da je dobio puno dobrih kritika samo kako bi se nekako nadoknadilo njeno samoubojstvo, kao da će zakašnjele kritike učiniti joj dobro. Nemojmo osuđivati Sylvia Plath za ono što je učinila. Ne bismo je trebali ni idealizirati. Nema potrebe jer doista je na puno načina doista bila izvanredna. Sjajan pisac. Njena poezija je sirova i moćna. Cijenimo je kao takvu. Ne gledajmo sve u svijetlu njene mentalne bolesti i samoubojstva. Bila je više od toga i zaslužila je bolje.


petak, 21. listopada 2016.

October- breast cancer awareness month / Listopad- mjesec podizanja svijesti o raku dojke

October is a breast cancer awareness month. Early prevention is very important. Get informed. Read    how you check yourself for early signs of breast cancer (here - or just google it). There are also countless tutorials on youtube explaining how to do a home self-test. If you prefer, ask your doctor do explain the self- check procedure to you. If you notice anything that worries you, contact the doctor immediately.

Listopad je mjesec podizanja svijesti o raku dojke. Rana prevencija je jako važna. Informirajte se, pročitajte (ovdje ili nađite sami sličan članak na webu) kako same sebe pregledati za rane znakove raka dojke. Postoje i brojni tutorijali na youtube koji objašnjavaju kako kući sam sebe pregledati. Ako vam je draže, pitajte doktora da vam objasni proceduru samopregleda. Osjetite li išta zabrinjavajuće, odmah kontaktirate doktora.

ugljen na papiru, charcoal on paper 2015 srijeda, 19. listopada 2016.

A Book About Tara (book recommendation and review) /// Knjiga o Tari, Zdenko Lešić (ogled i preporuka knjige)

What kind of novel is it? I would describe it as a profound philosophical and autobiographical novel, written in a post-modernist style. Its author is a well-known Croatian University professor who has written numerous academic works, papers and books on the subject of literature. This unique book is skilfully (or skillfully if you prefer American English spelling), beautifully and eloquently written. There are several leitmotifs that are masterfully explored, becoming an essential part of the narrative, for example the subject of memory. It just dawned of me that this very novel might have been what inspired my recent meditations upon memories (here). You see, I took my time with reading this one.  It was an emotional read, as well as an intellectual one.  You don’t come across a book that balances both well often. Today I finished reading this one and my final conclusion is: this novel is perfect in every way.

Kakav je ovo roman? Ja bih ga opisala kao složeni filozofski i autobiografski roman, napisan u postmodernističkom stilu. Njegov autor je poznati hrvatski sveučilišni profesor koji je napisao brojna akademska djela, radove i knjige na temu književnosti. Ova jedinstvena knjiga je vješto, lijepo i elokventno napisana. Nekoliko lajtmotiva je sjajno istraženo te postaju bitni dio pripovijedanja, na primjer tema sjećanja. Upravo mi je sinulo da me je možda upravo ovaj roman naveo da u zadnje vrijeme meditiram o sjećanju (ovdje). Vidite, dosta sam ga dugo čitala. Samo čitanje romana je zahtjevalo i emotivni i intelektualni angažman, a ne nalazi se tako često na roman koja dobro drži u ravnoteži oboje.  Danas sam konačno završila čitanje i moj konačan zaključak je: ova knjiga je savršena u svakom pogledu.Who is Tara? Tara is neither she or he. Tara is the divine mercy, an echo of Buddha perfection, calling out to all beings, trying to lead them towards a path of salvation. Tara is not a goddess, even if sometimes she is revered in that way. Tara is, simply said, the embodiment of mercy. Very early in the narrative, we’re introduced to Tara concept by our narrator, a professor from Sarajevo,  who is (in the novel) currently teaching at an University in South Korea. The protagonist/narrator of the novel, in many ways, the author himself, searches for comfort in this Tara concept (taken from Buddhism) while trying to write a novel that would allow him to come to terms with his traumatic memories. He uses two stories (legends) to explain the concept of Tara. First story is of young man gone on a pilgrimage. Somewhere half way he is already exhausted and he can’t go on. Having spent all of his food supplies, he lies waiting for death. However, instead of death in this harsh wilderness, a young woman arrives, a shepherdess who is taking care of a herd of yaks. She carries him into his tend, feeds him with yak’s milk and nurses him back to health. He is amazed by the strenght of this young woman, who despite working tiredlessly keeps her spirits up. Once he is recovered, she bids him farewell. She is not sad, for she knows there is no meeting without a farewell (beautiful words, repeated many times in the course of the narrative). ‘Was this young women Tara?’, the young man wonders when he reaches his destination- a Buddhist monastery. Did Tara save the young man’s life? Instead of an answer, the story is told from the other perspective. That of a young woman. It is time for her to take her herd of yaks to pasture in the wildness, on a journey will last for months. She knows that the journey will be long and tiresome, but that doesn’t frighten her, because she is used to hard work. She has only one fear- having to spend so many times without so much as seeing another human being. She is frightened that she will lose her mind. Days go by and her fear increases. Suddenly she founds a young man, half dead from starvation. She nurses him back to health, much grateful for his companionship. He leaves but she is not frightened of solitude any more, and feels confident of being able to complete her solitary journey. She wonders whether the young man was Tara. Now, it is time for our writer to wonder has Tara visited him? And if yes, in what way?

Who is Tara? Tara nije ni ona ni on. Tara je božansko milosrđe, odjek Budina savršenstva koje zove sva bića, nastojeći ih voditi prema putu spasenja. Tara nije božica, iako ju se nekad štuje u tom obliku. Tara je, jednostavno, milosrđe. Vrlo rano u samom pripovijedanju, ovaj koncept nam dočarava pripovjedač romana profesor književnosti iz Sarajeva, koji trenutno (u romanu) predaje na sveučilištu u Južnoj Koreji. Glavni lik i pripovjedač romana, na puno načina, sam autor, traži u ideji Tare (preuzetoj iz Budizma) utjehu dok pokušava napisati roman koji bi mu omogućio da se suoči sa svojim traumatičnim sjećanjima. Koristima se dvama pričama (legendama) kako bi objasnio koncept Tare. Prva priča je o mladiću koji je otišao na hodočašće.  Na pola puta već je iscrpljen i ne može dalje. Potrošio je već i zalihe hrane, pa stoga čeka smrt. No, umjesto smrti u divljini, stiže djevojka, pastirica koja se brine o krdu jakova. Ona ga nosi u njen šator, hrani ga jakovim mlijekom i njeguje ga dok ne ozdravi.  On je začuđen tom mladom djevojkom, koja neprestano radi, a ipak je stalno dobro raspoložena. Kada mu se povrati snaga, djevojka mu kaže zbogom. Nije tužna jer zna da nema sastanka bez rastanka ( prelijepe riječi, često se ponavljaju u romanu). Je li ta mlada žena bila Tara upitao se mladić kada je došao do svoga odredišta, budističkoga samostana. Je li Tara spasila život mladića? Umjesto odgovora, priča se kazuje iz drugoga kuta gledanja, onoga djevojke. Vrijeme je da odvede svoje krdo jakova na pašu u divljinu, na putovanje koje će trajati mjesecima. Zna da će putovanje biti dugo i teško, ali to je ne plaši jer je navikla na težak rad. Ima samo jedan strah- morati provesti mjesece u divljni bez da vidi drugo ljudsko biće. Boji se da će izgubiti pamet. Dani prolaze, a njen se strah povećava. Odjednom pronalazi  mladića koji je polumrtav od gladi. Njeguje ga dok mu ne povrati snaga, jako zahvalna za njegovo društvo. On odlazi, ali ona se više ne plaši samoće. Sada je sigurna da će uspjeti dovršiti svoje osamljeno putovanje. Pita se je li taj mladić bio Tara. Sada je vrijeme da se naš pisac zapita je li ga Tara ikada posjetila? Ako da, na koji način?


There are many similar stories in this novel. The author tells, with much tenderness, numerous life stories of people he knew, people who were and are his friends as well as stories that interests him. The novel is often meditative, it contemplates deep matters and spiritual concepts, but it doesn't try to make its reader believe in any dogma. Much of the narrative is focused on author's life in South Korea and his friends there (both foreign and local). The part that talks about the war and the siege of Sarajeva is relatively short, but absolutely devastating. That part is focused on the murder of author's brothers and it won't be easy to read, especially to someone who has had a similar/same experience. Coping with loss is one of the most important themes in this novel. Nevertheless, this is a book of hope.  A novel founded, as cheesy as it might sound, on mercy. If you want me to draw some parallels to other works, I can say that this novel reminded me of Italo Calvino’s If on a Winter’s Night a Traveller (Se una notte d'inverno un viaggitore), especially in its exploration of the process of writing. As I said, Zdenko Lešić teaches literature on an University level so you can imagine how interesting and well developed his reflections on the literature itself are. Another book I could compare this one with would be Milan Kundera’s The Book of Laughter and Forgiveness, which talks volumes about the power of memory.  A Book About Tara asks many questions about self-realization and identity ( such as : Who am I really? Am I a different/ new person with every new day?), especially towards the end of the novel. To conclude, it is an exceptional novel, full of tenderness and wisdom.

Ima puno priča kao ta o Tari u ovome romanu. Pisac pripovijeda, s puno nježnosti, razne životne priče ljudi koje je poznavao, ljudi koji su bili ili još uvijek jesu njegovi prijatelji. Roman je često meditativan, razmatra ozbiljna pitanja i duhovne koncepte, ali ne pokušava čitatelja uvjeriti u bilo kakvu dogmu. Većina pripovijedanja je usmjerena na piščev život u Južnoj Koreji i njegove prijatelje tamo ( domaće i strane). Dio koji priča o ratu i opsadi Sarajeva je relativno kratak, ali vrlo potresan. Taj dio je usmjeren na ubojstva braće pisca i neće biti lak za čitanje, pogotovo nekome tko ima isto/slično iskustvo. Suočavanje s gubitkom je jedna od najvažnijih tema u ovoj knjizi. No, ipak je ovo roman nade. Roman koji je utemeljen, koliko god se to čudnim činilo, na milosrđu. Želite li da povučem paralele s nekim drugim djelima, mogu reći da me ovaj roman posjetio na roman Itala Calvina Ako jedne zimske noći putnik  (Se una notte d'inverno un viaggitore), posebno u dijelu koji istražuje proces pisanja.  Kao što sam rekla, Zdenko Lešić predaje književnost na sveučilišnoj razini, pa možete zamisliti koliko su zanimljiva i dobro razrađena njegova promišljana o samoj književnosti. Još jedna knjiga koju bi usporedila s ovom bi bila Knjiga smijeha i zaborava Milana Kundere, koja također puno govori o moći sjećanja. Knjiga o Tari postavlja brojna pitanja o samoostvarenju i identitetu ( npr. Tko sam ja zaista? Jesam li ja drukčija i nova osoba sa svakim danom?), pogotovo kako se kraj romana približava. Ostaje mi samo zaključiti kako se radi o izvanrednom ostvarenju, punom nježnosti i mudrosti.

utorak, 18. listopada 2016.

Hothouse, Brian W. Aldiss: book review and recommendation


Hothouse is a novel by British author Brian W. Aldiss. Originally published in 1962, it won many awards, most notable one being the Hugo award for best short fiction (that same year).  Originally it was published as five separate short stories but the award was granted to all of them. Some have complained that the novel is a bit episodic and that is certainly true. Probably this is due to the fact that it was originally published (and written) as a serious of story. However,  I feel that these stories work quite well together. Despite some minor flaws ( I will get into them in this review), I still consider this novel to be well worth reading. It is a highly successful SF novel that still has many fans. It is one of those books that haven't age, a true classic of the genre. If SF part doesn't put you off, you might enjoy this one.  So, let's talk about it, shall we?

“Science Fiction had made itself a part of the general debate of our times. It has added to the literature of the world ; through its madness and freewheeling ingenuity , it has helped form the new pop music, through its raising of semi religious questions, it has become part of the underworld where drugs, mysticism, God-kicks, and sometimes even murder meet ; and lastly , it has become one of the most popular entertainment in its own rights, a wacky sort of fiction that grabs and engulfs anything new or old for its subject matter, turning it into a shining and often insubstantial wonder.” ― Brian W. Aldiss


 This book might give you a tan, if you’re the suggestive type. I mean if you really imagine yourself being in this hot, hot, hot world. I’m only kidding, but really I don’t know, maybe it is even plausible, people do it with self-hypnosis, don’t they? When I was in high school, I read mostly SF (when it came to books of my own selection). We had to read a lot of classic for school (our state school curriculum is such) so I guess that a part of me was looking for something different. But it could also be that, back then, I loved SF for the same reasons I love it now (for the power of its imagination, depth of its philosophy and in some case for its science- I’m not really fluent in science but I do know something about it and probably I awe that something to SF). Anyhow, I do remember enjoying reading this novel way back and it stayed in my mind ever since. I even remember discussing this book with friends, especially that fungus concept (I’ll get into that later). So, imagine how happy I was when my brother gave me this book for Christmas and it was such a pretty edition too. Now I can re-read it whenever I feel like it. 

Hothouse is set in future. Far, far away kind of future- with practically no ties with our civilization as we know it. Here are the facts of this new world that bears almost no resemblance to our own. The Earth has stopped rotating (that part is not very plausible but hey you can’t have it all) a while back hence life on Earth is now very different from our own. The sun has been growing and growing, until it has grown enormous. So, as the Sun approaches its natural end, the life on Earth is mostly plant life engaged in a crazy frenzy of eating and being eaten, speedy growth and decay, something like a tropical forest on steroids. It’s a jungle of the wildest sort and the writer does a great job describing it. Is there a place for us in this crazy place?
What happens with the humans? Human beings are small in size, they’re only a fraction of our present size. That’s not the most significant change at all. Human evolution seems to have taken a back tour, so mentally these humans have returned to the early days of human civilization- organized in tribes ruled by matriarchs and being driven mostly by their instincts. These humans don’t ponder much, when they face loss and death, they shrug their shoulders and move on. They live in a fast-paced jungle where there is no time for mediation. Not if you want to survive. Consequently, our protagonists have little time to experience any deep thoughts, being mainly preoccupied with staying alive. That's the beginning of the story.

The story that develops soon after the start, makes this novel quite a page-turner! It is all very exciting stuff. Right from the beginning to the end, the novel is action packed- there's always something going on. The character's development is somewhat limited, possibly due to them being somewhat limited in terms of intelligence themselves. However, there is some character development, so it is not like it is only action, all the time. It is true that these tiny humans start of as being little more than animals, but they do progress to some extent and they're likable. They do the best they can and in many ways, they hold onto their humanity- that’s the feeling I got anyway. Their lives often end tragically- yes, there are some tragic moments but there is stubbornness in them that doesn’t seem to be all due to survival instincts. I felt there is more than instincts to them, more complexity. In other words, I felt that the characters of Hothouse had soul and I liked them. 
So, what do you do when you have this premise in which humans aren’t highly intelligent but you still want to make an interesting dialogue? Well, you invent a way in which one of the protagonist suddenly becomes smarter (and with no help from personal evolution because that wouldn’t make sense in the story). The fungus (or the morel)- what a brilliant idea! The morel is a sentient fungus that enhances the intelligence of creatures it forms symbiotic relationships with. I guess it could also be called a parasite. It isn’t exactly friendly. The whole concept of this smart fungus fascinated me. There is even an indication that that is how people became smart in the first place- and it was a cheeky and fun (if not a credible) idea. As a thing, character or villain- I don't know what to call it-it's well-though and incorporated into a story. Those parts when the fungus tried to take over the life of one of the protagonists was probably my favourite part of the novel.

One of the things I absolutely loved about this novel were the vivid descriptions of this future world. I had a feeling like I got a tan while I was reading this book. The author is so wildly imaginative when he writes about different life forms. I think that biologists would enjoy this one. You almost feel like you’re watching a really great nature documentary. It feels that real! There is originally both in the setting and in the story. That feeling of life growing fanatically in the final days of a dying sun- it’s there, you can feel it. That is what I loved the most. I really felt a part of this world.

Hothouse is not exactly hard sf, but it's really fun to read. It has many twists and turns. It makes you feel for the characters. It develops a great and exciting story. I've read somewhere that the editor sought scientific advice about the scientific aspect of the book ( the part about the planet standing still) and that he had been told that the orbital dynamics involved meant that it was nonsense, but the image of the earth and moon side by side in orbit, shrouded with cobwebs woven by giant vegetable spiders, was so outrageous and appealing that he published it anyway. He made the right decision! This novel is a gem. It is amazingly original and widely imaginative. Highly recommended to all SF fans! It is such a unique work in this genre. Well deserving of the Hugo Award.

ponedjeljak, 17. listopada 2016.

Illustration of the day ( A Girl With A Camera) / Ilustracija dana ( Djevojka s fotoaparatom)

It was a sunny day today.  I wore leggings, a sweater dress and high boots (just in case anyone is wondering, it is this exact outfit minus the long blazer). I cleaned the house and opened the widows. The air felt amazingly sweet. Why is everything always easier when it is sunny? I stopped by two libraries (yes, two libraries- why settle only for one?).  I borrowed an edition of Hemingway's short stories and a second book in Bartimaeus Sequence and I'm very much looking forward to reading both of them.  A day filled with sunshine and good vibes. Just what the doctor ordered. 

Otherwise, life as usual. Lots of coffee (possibly too much). Lots of drawing (not nearly enough to end up with something I really like). Illustration after illustration after illustration...Today I finally remember to take photographs of this one. A blue eyed girl. A girl with a camera. Are you a person with a camera? Are you the one everyone asks to take a photo with? Do you enjoy photography?  if yes, in what way? Who is your favourite photographer? How do you take your photos? With a cam? A tablet? A cellphone/smartphone/iphone? Or in some other way?  I love photography....and I really really miss my cam. Its lenses broke months ago. I never suspected that I will miss photography this much. At the moment, I'm using a yoga tablet, but it is not quite the same.

Danas je bio sunčan dan. Nosila sam tajice, haljinu džemper i visoke čizme (ako ikoga zanima ovu kombinaciju   samo bez dugoga sakoa). Očistila sam kuću i otvorila prozore. Zrak je bio nevjerojatno sladak. Zašto je sve lakše kada je sunčano? Svratila sam do dvije knjižnice ( da, dvije zašto se zadovoljiti samo jednom?). Posudila sam kratke priče od Hemingwaya i drugu knjigu u ciklusu knjiga o Bartimeju i jedva čekam da ih pročitam. Dan pun sunca i dobrih vibracija. Došao kao naručen.

Inače, život kao i obično. Puno kave (možda previše). Puno crtanja ( ipak nedovoljno da budem s nečim doista zadovoljna.) Ilustracija za ilustracijom za ilustracijom....Danas sam se konačno sjetila uslikatu ovu. Plavoka djevojka. Djevojka s fotoaparatom. Jeste li vi osoba s fotoaparatom? Jeste li vi onaj kojega svi pitaju da ih slika? Uživate li u fotografiji i ukoliko jeste, na koji način? Tko je vaš najdraži fotograf? S čime fotografirate? S fotoparatom? Tabletom? Mobitelom/ Pametnim telefonom/ iphonom? Ili na neki drugi način? Ja volim fotografiju...i doista mi nedostaje moja kamera (leće su joj se pokvarile prije par mjeseci). Nisam nikada mislila da će mi toliko nestojati fotografija. Trenutno koristim yoga tablet za fotografije, ali nije to to.

nedjelja, 16. listopada 2016.

Sundays are for Murakami (South Of The Border, West Of Sun) / Nedjelje su za Murakamija ( Južno od granice, zapadno od sunca)

Sundays are for Murakami. Indeed, this day seems perfect to write about this writer. I always felt there was something dreamy and melanchonic about Sundays. No wonder this Sunday got me thinking about Murakami, about Sputnik and South OF The Border, West of The Sun. This evening I shall speak only about the latter, but tomorrow, who knows? They say that Murakami is one of those authors you either love or hate. I can actually understand how his style of writing might not be for everyone’s taste, but I happen to love him. His unique writing style always had a sort of hypnotic power over me. I feel enchanted when I read his novels, almost like I’m entering some magical world.  Moreover, at times it is almost like I’m in the book myself, a silent observer, but nevertheless, a person very much present. Do you know that feeling when you feel a part of a book right from the start? You only started reading it but you already feel immersed in it? When the first sentences draw you in completely? You’ve just started to read it, but you know you’re going to love it. I don’t know exactly how Murakami does it, but I could make a guess. It is the ease with which he creates his characters, revealing their inner world before our eyes ,in ever more detail, with each page we turn. He is so brilliant at capturing the mood of his protagonists that we can’t help feeling for them and feeling with them. At times it might even seem like we know his characters better than ourselves.

Nedjelje su za Murakamija. Doista, ovaj se dan čini savršen za pisati o ovome piscu. Uvijek mi se činilo da je nedjelja pomalo sanjiv i melankoničan dan. Nije čudno što ove nedjelje razmišljam o Murakamiju, o Sputniku i Južno od granice, zapadno od sunca. Ove večeri govoriti ću samo o ovome posljednjom romanu. Sutra, tko zna? Kažu da je Murakami jedan od pisaca koje ili mrzite ili volite. Mogu razumjeti kako njegov stil pisanja možda i nije za svakoga, ali ja ga volim. Njegov jedinstveni stil pisanja uvijek nad mnom ima neku moć hipnoze. Osjećam  se kao da sam u nekom čarobnom svijetu kada čitam njegove romana, gotovo kao da sam začarana. Doista, nekad imam osjećaj kao da sam i sama u knjizi, tihi promatrač, ali svejedno posve prisutna kao osoba. Znate onaj osjećaj kada se osjećate dijelom knjige od samoga početka? Tek ste je počeli čitati, a već imate osjećaj da ste uronili u nju? Kada vas prva rečenica potpuno uvuče u priču? Tek ste je počeki čitati, a već znate da će vam se veoma svidjeti. Ne znam kako to točno Murakami radi, ali mogla bi pogađati. To je lakoća s kojom stvara svoja likove otkrivajući njihov unutrašnji svijet u detalje sa svakom novom stranicom. On je tako sjajan u hvatanju osjećaja svojih protagonista da jednostavno moramo suosjećati i osjećati s njima. Ponekad se može čak i učiniti da poznajemo njegove likove bolje od njih samih.


“I always feel as if I'm struggling to become someone else. As if I'm trying to find a new place, grab hold of a new life, a new personality. I suppose it's part of growing up, yet it's also an attempt to re-invent myself. By becoming a different me, I could free myself of everything. I seriously believed I could escape myself - as long as I made the effort. But I always hit a dead end. No matter where I go, I still end up me. What's missing never changes. The scenery may change, but I'm still the same old incomplete person. The same missing elements torture me with a hunger that I can never satisfy. I think that lack itself is as close as I'll come to defining myself.” ― Haruki MurakamiSouth of the Border, West of the SunBoth Murakami's writing style and the general mood of his books have something very unpretentious about them. It is, I suspect, a result of great self-control. His books are often quite sad but this emotion is always kept at bay. Murakami writes simply but beautifully; it makes me wonder how he sounds in original (I doubt I’ll ever become fluent in Japanese, so I will have to keep relying on translations). This simplicity and minimalism in writing works very well in this novel, adding another layer of sophistication to it. That is the world I would be tempted to use if I had to describe his books in one word: sophistication. His writing, for most part, doesn’t seem lyrical to me, yet there are always those special moments when his writing style becomes amazingly graceful and poetical. He certainly has his signature style. Murakami uses metaphors and symbols with much ease, creating with them a thing of delicate beauty. What was it that Wilde said? An artist is a creator of beautiful things. You're quite right Wilde, quite right indeed. It is not an easy task to create something touchingly beautiful.

Nešto je posve nepretenciozno u Murakamijevom stilu pisanja i općoj atmosferi njegovih knjiga. Mislim da se tu radi o velikoj samokontroli. Njegove knjige su često jako tužne, ali on drži tu emociju pod kontrolom. Murakami piše jednostavno, ali lijepo, pa se pitam kako zvuči u originalu (no pošto dvojim da ću ikada naučiti japanski, morati ću se pouzdati u prijevode).  Jednostavnost i minimalizam u njegovom pisanju sjajno funkcionira u ovome romanu, dajući mu još jedan sloj sofisticiranosti. Tu bih riječ bila volja upotrijebiti kada bi morala opisati njegova djela jednom riječju: sofisticiranost. Njegovo pisanje mi se većinom i ne čini liričnim, no postoje oni posebni trenuci kada njegove riječi postanu nevjerojatno graciozne i poetične. Svakako ima svoj poseban stila. Murakami se koristi riječima i simbolima s puno lakoće, stvarajući s njima delikatno lijepu stvar. Kako je ono Wilde rekao? Umjetnik je stvaratelj lijepih stvari. Bio si u pravu, doista u pravu. Nije lako stvoriti nešto što je toliko lijepo da dira u srce.


Murakami’s exploration of theme of human loneliness brings Kafka to our minds. Indeed, I can see many similarities between them, not just in the choice of themes explored but to an extent in the writing styles as well. Kafka had this way of making surrealistic/fantastical elements in his work seem perfectly plausible. Murakami uses them in a slightly different way, he is more ambiguous, and when it comes to certain events, you’re never quite sure whether the event being described is real or imagined.  Both writers know how to employ fantastical/surreal to their advantage. Somehow those elements are employed so skilfully by these two writers, that they manage not only to deepen their descriptions of human loneliness and isolation, but give them additional meanings. Murakami’s works feel a bit dreamier than Kafka’s and they do have different styles but there are similarities between them, no doubt about that. It is no coincedence that Murakami mentions Kafka in the title of one of his novels (Kafka On The Shore). 

Murakamijevo istraživanje teme ljudske usamljenosti navodi nas na razmišljanje o Kafki. Doista, mogu vidjeti dosta sličnosti među njima, ne samo u izborima tema koje su istraživali već i do jedne mjere u stilu pisanja. Kafka je imao tu sposobnost da učini da sam se nadrealni i fantastični elementi čine posve mogućima. Murakami ih koristi na malo drukčiji način, on je više ambiciozan i kada se radi o određenim događajima nikada niste sigurni jesu li oni izmišljeni/izmaštani ili su stvarni. Oba pisca znaju kako iskoristiti nadrealno i fantastično u svoju korist.  Nekako ova dva pisca tako dobro upotrijebljavaju te elemente da uspjevaju ne samo produbiti svoj opis ljudske usamljenosti i izolacije, već mu dati i dodatna značenja. Murakamijeva djela su malo više sanjiva od Kafkinih i imaju različit stil, ali među njima stvarno postoje sličnosti. Nije slučajnost da Murakami spominje Kafku u naslovu jednoga od svojih romana ( Kafka na obali).


I was amazed at how easy I found it to sympathize with and feel for the protagonist of South of The Border, West Of The Sun.  The protagonist of this novel, Hajimi, is not by any means a perfect man. It seems that he has a perfect life, though. Married with two children and a successful job- what man could want more? Yet, underneath it all, Hajimi is somewhat unhappy and obsessed with his past. He owns a jazz club, he is married to a woman who adores him, his marriage is by no means build on false pretences- and yet he is so utterly dissatisfied with something, it is like there is something deep inside of him, a worm of doubt eating up his life. Don't we all feel like that sometimes? If there was something in Hajimi’s life that he hates, he could understand it, but there is mystery in his unhappiness, it runs deep. He is a happy man in many ways and he doesn’t hide it, he feels grateful for it even, but there is always a but…. both in life and in literature.

Zadivilo me koliko mi je bilo lako suosjećati s protagonistom ovoga romana. Glavni lik, Hajimi, nije savršen čovjek. No, čini se da ima savršen život. Oženjen, dvoje djece i uspješan posao. Tko bi više poželio? Ipak ispod svega toga, Hajimi je donekle nesretan i opsjednut prošlošću. Vlasnik je jazz kluba, oženjen je ženom koja ga obožava, njegov brak nije građen na laži- no ipak je duboko nezadovoljan s nečim, kao da ga nešto duboko u njemu izjeda, neki crv sumnje mu jede život. Zar se svi mi ne osjećamo ponekad tako? Kad bi postojalo nešto u njegovom životu što mrzi, mogao bi to razumjeti, ali ima misterije u njegovoj nesreći, onda je ima dublje temelje.  On je na puno način sretan čovjek i to ne skriva, čak se i osjeća zahvala, ali...uvijek postoji ali...i u životu i u književnosti.

“I hurt myself deeply, though at the time I had no idea how deeply. I should have learned many things from that experience, but when I look back on it, all I gained was one single, undeniable fact. That ultimately I am a person who can do evil. I never consciously tried to hurt anyone, yet good intentions notwithstanding, when necessity demanded, I could become completely self-centred, even cruel. I was the kind of person who could, using some plausible excuse, inflict on a person I cared for a wound that would never heal.” ― Haruki MurakamiSouth of the Border, West of the Sun

Some might see Hajimi as an irresponsible man undergoing a mid-life crisis, but I don’t think is it so simple. This novel is much too complex for something like that. If feels more like a psychological study of character than just an ordinary story about some selfish guy discontent with his life. If our protagonist hurts others, he also hurts himself deeply. The richness of this book is composed of many layers. One of them can certainly be found in its philosophical exploration of the human condition. What does it mean to be human? Why do we always want more? The existentialism is subtly played out in this one, much like music in a jazz bar, it echoes through the room until it becomes a part of you and nests itself somewhere deep in your heart. You either hate it or love it. That’s the way with Murakami. People tend to either be utterly moved by his writing or feel it does nothing for them. Obviously, I fall into the first category. I agonized for and with the protagonist, thought about him perhaps even more that he did himself. 'How can a fictional character think about himself?', someone might ask. If it was you, feel free to imagine me giving you a dirty eye. Seriously thought, one of the things I love about Murakami's protagonists is how brutally honest they are with themselves. They reveal themselves to as wonderfully imperfect in their fragility- and it is hard not to love them.

Neki bi mogli vidjeti Hajima kao neodgovornoga čovjeka koji prolazi kroz krizu srednjih godina, no ne mislim da je to tako jednostavno. Ovaj roman je presložen za nešto takvo. Više je psihološka studija karaktera nego tek obična priča o sebičnom čovjeku nezadovoljnom svojim život. Ako je naš protagonist naudio drugima, naudio je i sebi. Bogatstvo ove knjige ima puno slojeva. Jedan od njih je svakako psihološka studija ljudskoga stanja. Što to znači biti čovjek? Zašto uvijek želimo više? Egzistencijalizam je suptilno upotrijebljen u ovom romanu, kao glazba u jazz baru, odjekuje kroz sobu dok ne postane dio nas i ugnijezdi se negdje duboko u srcu. Ili ga mrziš ili ga voliš. Tako je to s Murakamijem. Ljudi su ili beskrajno dirnuti njegov pisanjem ili im ništa ne znači. Očito ja upadam u prvu kategoriju. Bila sam u agoniji za i s protagonistom, mislila o njemu možda čak i više nego što je on mislio o sebi. "Kako može književni lik razmišljati o sebi?", netko bi se mogao upitao. Ako ste to bili bi, slobodno zamislite kako vas mrko gledam. Za ozbiljno, jedna stvar koja mi se sviđa kod Murakamijevih protagonista je koliko su oni brutalno iskreni sa sobom. Otkrivaju nam se kao divno nesavršenosti u svojoj krhkosti te ih je teško ne voljeti.


What (or whom) is Hajimi looking for, this man who seemingly has it all?   Perhaps it all comes down to his past and a spirit of lost love (the most potent of spirits, right?). Hajimi grow up as a single child in a time when it wasn’t usual for Japanese parents to have only one child. This turned him into an oddity of some kind, perhaps something that we would referred to (in Victorian, colonial and postcolonial literature) as ‘an other'. However, he manages to find another ‘other’- Shimamoto, a girl who is, like himself, a single child. Together these two finally feel complete, but unfortunately they lose touch when they families move away. This childhood friendship/ love continues to haunt our protagonist. Suddenly, Shimamoto reappears and Hajimi, now a married man, is captured under the spell of her mystery. 

Što (ili koga) Murakami traži, taj čovjek koji naizgled ima sve? Možda se sve svodi na njegovu prošlost i duh izgubljene ljubavi (najmoćniji duh, zar ne?). Hajimi odrasta kao jedinac u vremenu kada nije bilo uobičajeno za japanske roditelje da imaju samo jedno dijete. To ga pretvara u nešto neobično, možda nešto što bismo u (u viktorijanskoj, kolonijalnoj i postkolonijalnoj književnosti) nazvali 'drugi'. Ipak, on uspijeva pronaći nekoga kao on- Šimamoto, djevojku koja je kao i on, jedinica. Zajedno se konačno osjećaju potpunima, ali nažalost izgube kontakt kada im se obitelj razdvoje. Ovo dječje prijateljstvo/simpatija nastavlja progoniti Hajimija. Odjednom, Šimamoto se ponovo pojavljuje, i Hajimi, sada oženjen čovjek, je uhvaćen u mrežu njene tajnovitosti. 


Why is this old love so important to Hajimi? Because it is what itching fingers are to a painter. Some illustrators/ painters told me they feel it, a need to draw/paint that is almost physical to the point you can actually feel your fingers itching, longing for a pencil even if you don’t have a clear picture of what you would like to create in your head. For some people love might be like that. Like that physical and spiritual need for creation that artists feel. A yearning for the other than goes deeper that most romantic relationships and perhaps it has nothing to do with the sweetness and tenderness of a  romance. It is not so much sharing and friendship, as a creation of something new. Love, for some, might be that great mystery. He knows almost nothing about Shimamoto and yet she is essential to him,  that only thing that can give him fulfilment and reveal his soul's secrets to him. Hajimi certainly doesn’t idolize Shimamoto, nor does he sing praises to her. He is well aware that he doesn't know her anymore, but he is at the same time,  just utterly and completely fascinated and drawn to her. It seems like something that is genuinely stronger than both of them. 


Can this connection between them be read as a metaphor for something else? Certainly it can, as a metaphor for great many things, but I suppose it is fair to say that it can also be a study of the theme of love itself. This mysterious connection between a man and a woman opens door to many interpetation. Some even claim that Shimamoto is a metaphor for death. According to that reading, Hajimi is drawn to death itself, i.e. has a longing for a suicide but I don't see it as probable. Sure, Shimamoto might symbolize death, but that doesn't mean she's an embodiment of it. I think that complexity of ther relationship goes further than that. In fact, I don't see anything odd in the fact that Shimamoto might be a methaphor for great many things as well as an actual person in the book. Whether she actually reappears in his life or does he imagines her, well, that's another topic. That would be the premise of this novel. To discover what happens next, you’ll have to read the novel. When you do that, you can draw your conclusions about the characters, the story and the message of this book. For me, one of the best things about this novel is that can be read in so many ways.  It is up to us to find a reading that we like best.

Zašto je ova stara ljubav tako važna Hajimiju? Zato što je ona njemu ono što je svrbljenje prstiju slikaru. Neki su mi ilustratori/slikari rekli da osjećaju to, potrebu za crtanjem/slikanje koja je gotovo fizička do mjere da možeš osjetiti da te prsti svrbe, čak i ako nemaš jasnu sliku u glavu onoga što želiš naslikati. Za neke ljude i ljubav može biti takva. Kao fizička i duhovna potreba za stvaranjem koju umjetnici osjećaju. Žudnja za drugim koja ide dublje od većina romantičnih veza i možda i nema nikakve veze s slatkoćom i nježnošću romantike. Nije riječ toliko o djeljenju i prijateljstvu, kao o stvaranju nečega nova. Ljubav za neke, može biti ta velika misterija. On ne zna ništa  o Šimamoto, ali ona je za njega bitna, jedina stvar koja mu može dati ispunjenje i otkriti tajne duše. Hajimi svakako ne kuje Šimamoto u zvijezde i ne smatra je savršenom, svjestan je da je više ne poznaje, ali je u isto vrijeme posve opčinjen i privučen njom. Čini je da je to nešto što je doista jače od oboje od njih. 

Može li se ta veza između njih čitati kao metafora za nešto drugo? Naravno da može, kao metafora za puno toga, ali mislim da je pošteno reći da može biti i studija ljubavi kao takve. Ova misteriozna veze između muškarca ili žena otvara vrata brojnim tumačenjima. Prema tome tumačenju, Hajimija privlači sama smrt, to jest ima želju za samoubojstvom, ali nekako mi se čini da tome nije tako. Naravno, Šimamoto bi mogla biti simbol smrti, ali to ne znači da je ona njezino utjelovljenje. Nije mi ništa čudno u tome da Šimamoto bude metafora za više stvari, a u isto vrijeme i stvarna osoba u knjizi. Je li se ona stvarno ponovo pojavljuje u njegovom životu ili je on zamišlja? To je već druga tema. To bi bila zamisao ove knjige. Želite li otkriti što se dalje događa, morati ćete pročitati roman. Kada to napravite, moći ćete izvući svoje vlastite zaključke o likovi, priči i poruci  ove knjige. Za mene je jedna od najboljih stvari o ovom romanu upravo to što se može čitati na toliko načina. What I find so ingenious about this novel is the way it explores numerous question, from why our past holds such a power over us to why is every human being sentenced to an isolation of some kind? This book raises questions, rather than answers them, but it does it so brilliantly, that you feel like the answer must be attainable. I loved the honesty of this book, the unpretentiousness of its philosophy. At times, I had a feeling that Murakami was telling me: “I don’t know the meaning of life and I can’t tell it to you.”, but in some instances I had a feeling I was seeing it with my eyes, in the story (in art) itself and that it is too complex a thing to put into worlds in a straightforward way. That is why we have art. That is why we have literature. To cross the bridges of everyday and banal worries to get to our cores, and examine them- as painful as it can be at times.

Ono što mi je toliko genijalno kod ovoga romana je način na koji istražuje brojna pitanja, od toga zašto naša prošlost ima toliku moć nad nama to toga zašto je svako ljudsko biće osuđeno na izolaciju neke vrste? Ova knjiga postavlja pitanja više nego što odgovara na njih, ali to čini tako dobro da imate osjećaj da odgovor mora biti dostižan. Svidjela mi se iskrenost ove knjige, njena nepretencioznost njezine filozofije. Ponekad sam imala osjećaj da mi Murakami govori da ne zna što je smisao života i da ga stoga ne može izreći, ali u nekim trenucima sam imala osjećaj da ga vidim svojim očima, u samoj priči ( u umjetnosti) i da je zapravo previše složen da bi ga se jednostavno izreklo. Zato imamo umjetnost. Zato imamo književnost. Kako bi prešli mostove svakodnevnih i banalnih briga i došli do svojih temelja i preispitali ih- koliko god to bolno ponekad bilo.